Historie orchestru


Soubor vznikl v září 2001, kdy navázal na dlouholetou činnost původního smyčcového orchestru vedeného učitelem ZUŠ v Bystřici n. P. – Něhoslavem Kyjovským.


N. Kyjovský začal v roce 1962 vyučovat ve hře na smyčcové nástroje na tehdy ještě Lidové škole umění v Bystřici n. P. Ze svých žáků postupně vytvořil malý smyčcový orchestr, který takto fungoval 35 let. Počet členů souboru se měnil v závislosti na odchodu absolventů a přibývání nových žáků, většinou ale čítal 15 – 20 hráčů. Poslední koncert orchestru byl v roce 1997, poté pan učitel, vzhledem ke svému vážnému zdravotnímu stavu činnost tělesa ukončil. Nebyl nikdo, kdy by mohl orchestr převzít.V roce 2001 nastupuje jako učitelka houslí na ZUŠ Lenka Macháčková, bývalá žákyně pana učitele. Po dohodě s některými bývalými členy se rozhodne činnost orchestru obnovit. Začíná se čtyřmi lidmi, postupně hráčů přibývá a Orchestrální kvartet nese jméno původního zakladatele N. Kyjovského. Členy orchestru jsou bývalí žáci pana učitele Kyjovského a Svatopluka Bagary, který též vyučoval housle a violoncella. Postupně se přidávají žáci Lenky Macháčkové po dosažení 3. - 5. ročníku. Postupem času se těleso přejmenuje na Orchestr N. Kyjovského a pod tímto názvem funguje doposud.


Souběžně s orchestrem funguje i přípravný smyčcový soubor „CVRČCI“, ve kterém se již nejmladší žáci připravují na hru v orchestru.


Orchestr je tělesem otevřeným a nebrání se zájmu nových muzikantů.


Repertoár orchestru tvoří skladby od renesance až po současnost. Orchestr vytváří zajímavé koncertní projekty jako např. AMADEUS – koncert v dobových kostýmech věnovaný významnému výročí W. A. Mozarta, Letem valčíkovým světem – aneb od menuetu k valčíku. Koncert spojený s tancem v kostýmech. Největším opakovaným projektem je spolupráce s rockovou kapelou a hosty s názvem Balady a romance.

 

MÁME ÚSPĚCH!!!


V letošním roce se náš orchestr účastnil soutěže smyčcových orchestrů, kterou vyhlašuje MŠMT. Ve své kategorii získal v krajském kole, které se konalo v Třebíči 1. místo s postupem do celostátního kola. Reprezentovat naše město a kraj Vysočina pojede 21. dubna 2012, kde se Olomouci utká s orchestry z celé ČR. Jsme sice jeden z nejmenších orchestrů, ale budeme hrát co nejlépe. Děkujeme všem za podporu a držte nám palce!!!

 

Nejbližší koncerty

 

© 2023 Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského